Welcome to Achaika Plastics!

Добре дошли в Achaika Plasrics

„Ахаика пластика” АД е компания за синтетични опаковъчни материали, създадена през 1984 г. от сливането на следните компании:
  • „Аделфи Танасуля” ООД, осн. 1960
  • „Танасуляс & Ии

За свят, пълен с живот, нека уважаваме планетата!

Предприятията ни са екологично чисти. Полиетиленът, който използваме като суровина, се произвежда от въглерод и водород, които са химически неутрални и не освобождават вредни за околната среда вещества. Компанията има морален ангажимент и се интересува за опазването на околната среда повече от 15 години, поради което оползотворяваме и рециклираме всички отпадъци от продукцията си. Доказателство за това е сертифицирането ни по ISO14001 (Системи за управление на околната среда), извършено през септември 1999 г.

There are no products matching the selection.